Videá

Videá su prístupné na cadcentrum.sk

Videá su prístupné na cadcentrum.sk
 Ako napríklad: Novinka SAP pre Revit 2010 - Editor klávesových skratiek (VIP) Novinka SAP pre Revit 2010 - Podmiené formátovanie vo výkazoch (VIP) Novinka SAP pre Revit 2010 - Priehradové nosníky 1 (VIP) Novinka SAP pre Revit 2010 - Priehradové nosníky 2 (VIP) Novinka SAP...

—————