Blog

19.01.2010 17:01

PROJEKTUJEME EFEKTÍVNE POMOCOU BIM ( V Revit Architecture) II. ČASŤ

Úživateľské rozhranie V aktuálnej verzii 2010 došlo k zmene užívateľského prostredia. Najväčšia zmena sa týka panelu nástrojov, ktorý sa premiestnil do hornej časti a prispôsobil sa ostatným produktom AutoDesku. Žiaľ na rozdiel napr. od AutoCADu, neumožňuje prepnúť užívateľské rozhranie späť na predchádzajúci výzor.   1. Konštrukčná paleta - obsahuje väčšinu príkazov pre vytváranie a správu projektu. Obsah palety sa dynamicky mení v závislosti na práve vykonávanej akcii. 2. Paleta možností – špecifikuje vlastnosti objektov pri ich vkladaní aj úprave. Obsah palety sa mení v závislosti od objektu alebo nástroja s ktorým sa aktuálne pracuje. 3. Prehliadač projektu – v stromovej štruktúre zobrazuje jednotlivé časti BIM – grafické...

—————

12.01.2010 12:43

PROJEKTUJEME EFEKTÍVNE POMOCOU BIM ( V Revit Architecture) I. ČASŤ

Dnes si už projektovanie bez prostriedkov počítačovej grafiky nevieme predstaviť. Digitálne technológie sa stali trvalou súčasťou práce vo všetkých fázach - od počiatočnej idey architekta, hľadania optimálnej varianty,  prezentovania výsledkov klientovi, vypracovania rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ale aj pri vlastnom procese výstavby ako aj správe a údržbe už postavených objektov. Na trhu existuje pomerne široká škála programov rôznej kvalitatívnej, cenovej a technologickej  úrovne. Pre oblasť architektúry a pozemných stavieb existujú v zásade tri druhy riešení: CAD AEC CAD (Objektovo orientovaný CAD) BIM CAD CAD (Computer Aided Design) programy sú založené na dôverne známom grafickom princípe. Pracujú s 2D aj 3D kresliacimi a editačnými...

—————

14.12.2009 11:42

Subscription Advantage Pack (SAP) pre Revit 2010

Tak, a je to konečne vonku aj pre Vás. Autodesk sa naozaj posnažil a prednedávnom uvoľnil na svoje produkty takzvaný Subscription Advantage Pack. Pre mňa je z toho zaujímavý samozrejme Revit 2010 Subscription Advantage Pack (budem ho v skratke volať R-SAP). To čo pre Revit tentokrát vypustili je naozaj impozantné :   1. Revit 2010 Subscription Advantage Pack 2. Revit Extension 3 3. DB Link pre Revit 2010 4. Model Review 5. Image Modeler 6. Tiež môžeme zarátať aj doplnky ako Solar Radiation, Globe Link, Batch Print, Worksharing Monitor   K stiahnutiu týchto doplnkov sa môžete dostať dvoma spôsobmi: 1. Otvoríte si svoj účet Subscription na adrese  https://subscription.autodesk.com  To samozrejme za predpokladu, že si spomeniete na svoje meno a heslo, ktoré Vám...

—————