Videá su prístupné na cadcentrum.sk

Videá su prístupné na cadcentrum.sk

 Ako napríklad:

 • Novinka SAP pre Revit 2010 - Editor klávesových skratiek (VIP)
 • Novinka SAP pre Revit 2010 - Podmiené formátovanie vo výkazoch (VIP)
 • Novinka SAP pre Revit 2010 - Priehradové nosníky 1 (VIP)
 • Novinka SAP pre Revit 2010 - Priehradové nosníky 2 (VIP)
 • Novinka SAP pre Revit 2010 - konverzia Detailných a Modelových čiar (VIP)
 • Render stromov v Revite (VIP)
 • Vloženie a render obrázku na fasáde (DECAL) (VIP)
 • Riesenie problemu sikmeho vykopu (VIP) 
 • Revit Solar Technology Preview
 • atypická strecha 
 • Revitovy Weekend 
 • Nové massy 2010, nový Sweep 
 • Krovy - Rafter + 1. Klieštiny
 • Nové massy 2010, možnosti kvádra
 • Výroba videa v Revite (VIP)

a oveľa viac https://www.cadcentrum.sk/sk/3-Revit/46-Videa