cadcentrum.sk

Professional supprot 

cadcentrum.sk je Informačný portál, kotrý sme pre V8s vytvorili na zjednodušenie, zrýchlenie prístupu k potrebným informáciám zo sveta projekcie, IT, pozvánky - prehľad udalostí - významné stretnutia, workshopy, školenia, súťaže ...

Online diskusia na najaktuálnejšie témy

Blogy zo života architektúry

Tipy a triky

Knižnice

Videá