Podklad

Podklad

 Keď chcete vidieť v pôdoryse prvky nad rovinou rezu, vo Vlastnostiach Pohľadu (skratka VP, alebo V + medzerník) si nastavte ako podklad to isté poschodie v ktorom ste. Ak tie prvky kryje napr. podlaha, tak je potrebné zapnúť aj grafické zobrazenie - drátový pohled (wireframe). Všetky prvky sa Vám zobrazia šedou farbou. Je to dobré na dočasné využitie (napr. kontrola, potreba nakresliť v tých miestach detailné čiary resp. využiť funkciu linework ( čiarová kresba), dočasné meranie vzdialenosti atď...

 


 

https://www.cadcentrum.sk/sk/3-Revit/19-Tipy-&-Triky//37529-Podklad