*VIP* Funkciou Paint (Maľba)

 *VIP* Funkciou Paint (Maľba)

 Tento tip a trik je prístupný v sekcii VIP: 

https://www.cadcentrum.sk/sk/3-Revit/19-Tipy-&-Triky//37527-Funkciou-Paint-(Malba)-(VIP)