Ako využiť svoje Autocadove bloky v Revite ?

 Ako využiť svoje Autocadove bloky v Revite ?

 Spravíme to tým spôsobom že DWG výkres nevložíme do projektu ale si vytvoríme family a načítame ho tam.

 

   

 1. Začínam vytvárať novú family : Súbor / Nová Family

 2.  

 

   

 1. Aby program vedel, čo chceme vytvoriť, treba začať vytvárať prvok na základe konkrétnej šablóny, v našom prípade, keď robíme stoličku, je to : Metric Furniture.rft

 2.  

 

   

 1. Importujeme DWG s prvkom : Súbor / Import/Link / CAD Formats

 2.  

 

   

 1. Vzhľad hladín môžeme zmeniť v Nastavení / Štýly Objektov / Importované objekty kde sú všetky hladiny, ktoré sú v importovanom DWG. Tu im môžeme zmeniť farbu hrany ako aj prideliť materiál (pozn. - Doporučujem si najprv upraviť názvy hladín v originálnom DWG aby boli vhodne nazvané k objektu)

 2.  

 

   

 1. Teraz už iba súbor uložíme pod konkrétnym názvom do príslušnej zložky a načítame do projektu.

 2.  

 

   

 1. V projekte sa dá teraz s prvkom narábať ako s klasickou family Revitu. Dá sa rotovať jednoducho kliknutím na medzerník.  Jeho viditeľnosť sa dá vypnúť vypnutím kategórie nábytok. Rovnako sa už dá vykázať a popísať ako položka nábytku.

 2.  

 

   

 1. Vzhľad jednotlivých hladín objektu je v projekte uložené pod  Nastavenia / Štýly Objektov / Importované objekty / Import in families kde tiež môžete zmeniť farbu hrán a materiál objektov.

 2.  

  https://www.cadcentrum.sk/sk/3-Revit/19-Tipy-&-Triky//35924-Ako-vyuzit-svoje-Autocadove-bloky-v-Revite-?