*VIP* vytvorenie výkazu krovu je veľmi jednoduché...

 *VIP* vytvorenie výkazu krovu je veľmi jednoduché...