AutoCadové bloky v Revite č.2

AutoCadové bloky v Revite č.2

 1. Ukážeme si to na príklade umývadla. Máme pripravené výkresy dwg, kde v jednom je umývadlo v 3D a v druhom je 2D pôdorys.


2. Začnime vytvárať novú family ....File --> New --> Family. Začneme v tomto prípade s kategóriou Metric Plumbing Fixture wall based.rft .

3. Kedže je to kategória wall based, to znamená, že to umývadlo sa bude dať vložiť iba na stenu, pričom s ňou sa bude aj pohybovať. 

4. Všimnime si, že v pôdoryse je nápis Placement side. To znamená že na tú stranu by som mal vložiť to umývadlo.

5. Ideme najprv  vloziť 3D reprezentáciu. File --> Import/Link --> CAD Formats --> 3D_umyvadlo.dwg. Je jedno, či ho dáme umiestniť automaticky,manuálne, či na center alebo origin. Aj tak si to potom posunieme tam kde to má byť. Treba si dať pozor iba na to, keď to vkladáme v pôdoryse, aby sme nezaškrtli okienko Current view only. Zároveň zaklikneme Preserve colors / Zachovat barvy.

6. Teraz si ho umiestnime tak ako má byť. Najprv ho otočíme správnym smerom príkazom Rotate o 180°.

7. Teraz pomocou príkazu Align (Zarovnat) uchytíme k hrane steny zadnú hranu umývadla (obr.1).

 


Dáme príkaz Align , klikneme najprv na Placement side steny a potom na zadnej strane umývadla skúsime nájsť rovnú plôšku na uchytenie. Objaví sa nám tam zámoček, ktorý zamkneme. (obr.2) 

8. Rovnako zamkneme k zvislej referenčnej rovine aj stred umývadla.

 9. Teraz sa prepneme do bočného pohľadu, kde označíme umývadlo a dáme Vlastnosti. Tam hneď druhý riadok je Base Offset. Vložíme hodnotu, ako vysoko chceme mať umývadlo. Napríklad 800 mm. Tak už máme 3D model umývadla tak ako má byť. 

10. Poďme sa venovať 2D reprezentácii. Prepneme sa do pôdorysu, kde je vidieť hustý model model umývadla, čo nám nevyhovuje. Klikneme na umývadlo, hore na lište medzi ponukami je aj Visibility.., kde vypneme prvú reprezentáciu Plan/RPC.

 

 

12. Aby nám teraz nezavadzal model, klineme na neho a dole na lište dáme Hide Object, čo nám ho dočasne schová.
13. Zopakujeme vloženie: File --> Import/Link --> CAD Formats --> umyvadlo_zhora.dwg. Musíme byť zapnutý v pôdoryse a tentokrát treba zaklinúť okienko Current view only.
14. Zopakujeme postup s otočením o 180° a zarovnaním a zamknutím do oboch rovín. 
15. Prvok si uložíme a môžeme načítať do projektu.

 

 

Výhodou takéhoto postupu oddelených zobrazení pre pôdorys a 3D je najmä zrýchlenie práce, kedže v pôdoryse vidíme iba 2D reprezentáciu, čo počítač natoľko nezamestnáva ako 3D.

 

https://www.cadcentrum.sk/sk/3-Revit/19-Tipy-&-Triky//35931-AutoCadove-bloky-v-Revite-c-2