*VIP* Ako zmeniť veľkosť dočasných kót

 *VIP* Ako zmeniť veľkosť dočasných kót