Súťaž stredných stavebných škôl „Stavebný EDUCAD“

01.02.2010 09:40

V septembri 2009 odštartoval 1.ročník súťaže SPŠ a SOŠ stavebných pod názvom „Stavebný EDUCAD“. Súťaž stredoškolákov v projektovaní pomocou 2D a 3D CAD systémov pripravila naša spoločnosť v spolupráci s vyhlasovateľom SPŠ Stavebná v Rožňave, v rámci Programu podpory vzdelávania študentov stredných škôl v oblasti stavebných CAD systémov.

 

Do prvého ročníka tejto súťaže sa zapojili nasledovné stredné školy:

 1. SPŠ stavebná Skuteckého 20, Banská Bystrica
 2. SPŠ Mnoheľova 828/23, Poprad
 3. SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava
 4. SPŠ stavebná O. Winklera Lučenec
 5. SPŠ stavebná, Bardejov
 6. SPŠ stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava

 

Súťažilo sa v dvoch kategóriáchRevit Architecture a AutoCAD+Cadkon 2D.

Predmetom súťaže bolo navrhnúť jedno – dvoj podlažný jednoduchý objekt, vyhotoviť výkresovú dokumentáciu pozostávajúcu z pôdorysu 1.NP, 2.NP, základov, zvislého rezu, 3D pohľadu a vizualizácie. Školské kolá prebiehali postupne do 25.11.2009. Žiaci pracovali dva dni počas šiestich 60 minútových hodín. Do celoslovenského kola postúpil víťaz školského kola a druhý v poradí.

 

Celoslovenské kolo prebiehalo v dňoch 14.– 15.decembra 2009 v priestoroch SPŠ stavebnej v Rožňave. Podklady dostali súťažiaci až v deň začatia súťaže. Porota, zložená zo zástupcov oboch vyhlasovateľov a jedného nezávislého člena hodnotila tieto kritériá:

 1. správne spracovaný návrh – dodržanie zásad STN,
 2. softvérové spracovanie (dodržanie správnych postupov v daných programoch),
 3. celkové spracovanie dokumentácie, úplnosť, kvalita vyhotovenia
 4. spracovanie modelu.

 

Víťazi školských kôl získali boli odmenení vecnými cenami, víťazov celoslovenského kola čakali lákavé finančné odmeny.

Poradie v školských kolách „Stavebný EDUCAD“: 

 

SPŠ Mnoheľova 828/23, 058 46 Poprad

 1. miesto          Dávid Hrušovský
 2. miesto          Tomáš Noga
 3. miesto          Lukáš Jašňák

SPŠ stavebná Oskara Winklera, Boženy Nemcovej 1, Lučenec

 1. miesto          Lukáš Poctavek
 2. miesto          Frederik Bottlík
 3. miesto          Samuel Srnka

SPŠ Komenského 5, 085 42 Bardejov

 1. miesto          Lukáš Varga
 2. miesto          Jozefína Angelovičová
 3. miesto          Filip Čupeľa

SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava

 1. miesto          Ľubomír Martanovič
 2. miesto          Marek Lackovič
 3. miesto          Milan Šutta

SPŠ stavebná Skuteckého 20, Banská Bystrica

 1. miesto          Peter Beňo
 2. miesto          Vladimír Petráš
 3. miesto          Michal Stehlo

SPŠ stavebná, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava

Katogória – AutoCAD

 1. miesto          Ladislav Bányász
 2. miesto          Jakub Szabó
 3. miesto          Alexander Káger

Katogória – Revit  Architecture

 1. miesto          Dominka  Vaššová
 2. miesto          Marián Pohoczky

 

Poradie v celoslovenskom kole „Stavebný EDUCAD“: 

 

Kategória – AutoCAD 2010 a CADKON 2D 2010

 1. miesto:           Dávid Hrušovský     SPŠ Mnoheľova 828/23, Poprad
 2. miesto:           Tomáš Noga           SPŠ Mnoheľova 828/23, Poprad
 3. miesto:           Vladimír Petráš        SPŠ stavebná Skuteckého 20, Banská Bystrica

Kategória – Revit Architecture 2010

 1. miesto:           Dominika Vaššová   SPŠ stavebná Hviezdoslavova 5, Rožňava
 2. miesto            Jakub Szabó          SPŠ stavebná Hviezdoslavova 5, Rožňava

Hlavným zámerom tejto súťaže bolo podporiť prácu s grafickými CAD softvérovými riešeniami, zvýšiť záujem o projektovanie študentov už na strednom stupni a lepšie ich tak pripraviť na prax v projektových kanceláriách. Osobitné poďakovanie pri organizácii a príprave patrí Ing. Malvíne Dudášovej z SPŠ stavebnej v Rožňave, ktorá svojou zanietenosťou a vytrvalosťou výrazne pomohla k úspechu celej súťaže.

 

Veríme, že prvým ročníkom sme naštartovali do budúcna úspešný projekt a že postupne sa do neho zapojí čo najviac stredných škôl. Radi by sme súťaž podobného charakteru rozšírili aj na stredné školy strojárskeho zamerania.

Víťazné práce:

Kategória – AutoCAD 2010CADKON 2D 2010

1. miesto          Dávid Hrušovský        SPŠ Mnoheľova 828/23, Poprad

Kategória – AutoCAD 2010CADKON 2D 2010

2. miesto         Tomáš Noga           SPŠ Mnoheľova 828/23, Poprad

Kategória – AutoCAD 2010 CADKON 2D 2010

3. miesto:           Vladimír Petráš        SPŠ stavebná Skuteckého 20, Banská Bystrica

Kategória – Revit Architecture 2010

1. miesto:           Dominika Vaššová   SPŠ stavebná Hviezdoslavova 5, Rožňava

—————

Späť