Novinky Revit Architecture 2011

29.03.2010 16:58

Tak sa nám pomaly blíži koniec roka 2010 :) a Autodesk nám pomaly prináša novú verziu Revit Architecture 2011. Ono by sa to zdalo ako klišé ale tentokrát tiež nová verzia obsahuje veľa naozaj významných noviniek, ktoré nanovo definujú význam celého programu. Niektoré sú významným krokom vpred, niektoré sú vyslovene prezentačné trháky a niektoré sa dajú ledva všimnúť, ale pre nás, čo s Revitom pracujeme každodenne sú možno najdôležitejšie. 

 

Krédom tohoto vydania Revitu sa stalo počúvanie užívateľov z celého sveta a prerábanie Revitu na ich obraz.

 

Takže pekne postupne, novinky verzie Revit Architecture 2011 sú v jednotlivých oblastiach:

 

 

 

Užívateľské prostredie

 

Zmena výzoru ribbonov- zlepšené a zjednotené kontextuálne príkazy. Príkazy už toľko nemenia svoju pozíciu pri rôznych elementoch ako predtým. Ich veľkosti boli upravené a poloha presunutá na základe súhrnu mnohých spätných väzieb od 

užívateľov. Napríklad príkaz Zrkadli (Mirror) bol rozdelený do dvoch samostatných ikoniek podľa výberu osi zrkadlenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záložka Úprava (Modify) sa stáva plne kontextová so všetkými možnými príkazmi. Jednotlivým dialógovým oknám sa už dá meniť veľkosť. Prístup k pracovným sadám a variantom návrhu sa presunul na status bar, kde je k nim stály prístup. K možnostiam výberu Prvok (Instance) a Typ (Type) je teraz samostatný prístup bez preklikávania.

 

Nezávislá tabuľka vlastností (Modeless Properties Palette) - Tabuľka vlastností môže byť stále zapnutá a ukotvená. Keď nie je označený žiadny element, tak zobrazuje Vlastnosti Pohľadu (View Properties). Ak sa označí ľubovoľný prvok, zobrazia sa jeho Instance vlastnosti a aj zobrazenie jeho náhľadu. Práca vo Tabuľke Vlastností prebieha teraz bez prerušenia práce v pracovnom priestore. Wauuu :)  Toto som čakal už dobre veľa rokov... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosť prispôsobenia ikoniek rýchleho prístupu (Quick Acces Toolbar) - pribudol počet príkazov, ich počet a poradie sa dajú meniť v dialógovom okne. 

 

Opakovanie posledných príkazov - V možnostiach po kliknutí pravým tlačítkom je možnosť opakovať posledný príkaz, alebo si vybrať z viacerých posledných piatich príkazov. Taktiež sa z toho dá spraviť klávesová skratka.

 

Možnosť vybrať všetko viditeľné - v danom pohľade alebo v celom projekte.

 

 

Grafika 

 

Dočasné kóty - Lepšia kontrola vzhľadu a polohy dočasných kót. Veľkosť dočasných kót sa dá meniť priamo v projekte. Dočasné kóty si pamätajú svoju polohu po zmene ich väzby k inému objektu. 

 

3D zarovnávanie - funguje k bodom, čiaram, hranám, povrchom a objektom.

 

Vylepšenie textu - pribudla možnosť orámovania textu, odrážky a číslovanie. Dá sa lepšie definovať poloha odkazovej čiary.  Bohužiaľ stále mi tam chýba zarovnanie napravo a naľavo.

 

Výkresy - Do zoznamu výkresov sa teraz dajú vpísať aj výkresy ktoré nie sú reálne vytvorené - iba ako položky. Toto je úžasné zlepšenie produktivity pri väčšom počte výkresov. najprv si zadefinujem zoznam aj s číslami a názvami a potom ich dám naraz vytvoriť. 

 

Zarovnávanie vo výkrese - Vo výkresoch pribudla možnosť pomocného systému osnovy - k nej môžem zarovnať pekne pohľady aj tabuľky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosť výroby vlastných značiek pohľadu  (Elevation Tags).

2 míľový limit Revitu (1 míľa od nuly na každú stranu) sa zväčšil na 20 míľ od nuly. 

Deklarované zrýchlenie grafického výkonu o 30%

 

 

Tvorba rodín (families)

 

Pribudla možnosť graficky zobraziť vzájomne závislé parametre - Po označení kóty s parametrom sa dajú vysvietiť kóty, ktoré sú k tomuto parametru viazané. Ideálne, keď máte po niekom prerábať prvok.

 

Pribudla možnosť zamknúť parametre

Testovať parametre už netreba cez Typy rodín (Family Types), ale priamo ťahaním kót s parametrami.

Vznikli tzv. Reporting parametre - Neslúžia na zmenu geometrie, iba oznamujú zmenu tej geometrie niekde inde - napríklad odvodiť šírku rámu okna od šírky steny.

 

 

Koncepčné modelovanie

 

Do objemov (massov) bol pridaný náčrtový mód. To približuje prácu s objemami naspäť k tvorbe rodín, na akú sme zvyknutí. 

Pribudla možnosť zmeniť objem späť na vytváracie čiary.

Orezať hmotu sa bude dať teraz aj inou hmotou, nie iba vybraním (Void). 

Pribudlo  zobrazovanie aktívnej roviny (Active Workplane Viewer). Po označení roviny sa otvorí samostatné nezávislé dočasné  okno (ktoré nebude súčasťou projektovej dokumentácie), v ktorom bude pohľad nastavený presne kolmo na danú rovinu.

Nové možnosti delenia povrchov - teraz už povrchy nemusia byť delené iba po X a Y osi, ale môžeme pridať aj ďalšie, nami vytvorené  delenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptívne komponenty - toto sa ťažko vysvetľuje. Bude to patriť každopádne k tým najnáročnejším témam na naučenie. Predstavte si to ako panel prichytený k deleniu objemu, ktorý ale môžem vkladať jednotlivo po rôznych bodoch na delení plochy a tým vlastne vytváram jeho tvar.  Ťažko si to predstaviť - možno pomôže obrázok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýzy a Vizualizácie

 

 

K vizuálnym štýlom (Hidden Line, Shading) pribudla možnosť Realistického zobrazenia. To je zobrazovanie textúr a obrázkov priamo v 3D pohľadoch bez nutnosti renderovania.  Wauuu....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taktiež k tomu pribudla možnosť priamo zapnúť Ambient Lightning bez renderovania.

Samozrejme na väčších projektoch bude toto vykúpené krvavými hardwarovými nárokmi. Avšak keď v tom zobrazení nebudete priamo pracovať, iba si nastavíte prezentačné obrázky, tak postačí vylepšiť grafickú kartu - s podporou Direkt X 9 a viac a Shaderu 3.0 a viac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konečne pribudla možnosť vlastného obrázku pozadia v renderingu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značne sa vylepšila práca s textúrami - teraz sa dajú vyrábať vlastné procedurálne textúry.

Zlepšená spolupráca s Max 2011 - formát FBX sa teraz dá v Maxe linkovať. 

Samotný render v Revite 2011 už teraz nemá obmedzenie na 4 jadrá - dokáže využiť aj silnejšie a viacprocesorové mašiny.

Revit 2011 umožňuje simulovať a graficky zobraziť dráhu slnka na oblohe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určenie lokality projektu teraz spolupracuje s Google Maps priamo v rámci Revitu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákazníci s aktívnym Subscription programom majú teraz možnosť zadarmo spolupracovať s webovou službou Green Building Studio.

 

 

Spolupráca

 

Zlepšená bola práca s pracovnými sadami (Worksety). Pribudla hlavne možnosť nastavenia zobrazovania jednotlivých sád.

Teraz sa už dajú vypínať a zapínať pracovné sady aj v pripojených revitových súboroch.

Významne bola zrýchlená synchronizácia v tímovej práci.

Pribudla  možnosť popisovania (tagovania) elementov a použitie filtrov medzi linkovanými revitovými súbormi.

Zlepšená bola aj spolupráca s Inventorom - pribudla možnosť AEC Exchange.

 

Rozšírenia (Extensions)

 

Oproti rozšíreniam z SAP RAC 2010 pribudli navyše:

Shared Parameter Converter

Road and Terrain Modules

Vylepšený Wall Framing Tools

  

—————

Späť